Aleksandra Andrzejewska
Aleksandra Andrzejewska
Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. W zespole redakcyjnym miesięcznika „Warzywa” pracuje od 2004 r., obecnie jako redaktor naczelna. Zajmuje się głównie tematyką związaną z technologią uprawy warzyw oraz owoców miękkich. Uczestniczy również w przygotowaniu materiałów z mechanizacji ogrodnictwa.
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na tej uczelni specjalizując się w uprawie grzybów i warzyw, tytuł doktora uzyskała w 2012 r. Zespół „Warzyw” współtworzy od 2008 r., zajmuje się głównie tematyką doboru odmian warzyw, ich uprawy oraz przechowywania i przygotowania do sprzedaży. Od 2018 r. redaktor naczelna nowego tytułu „Szklarnie Tunele Osłony”.
Anna Arabska
Anna Arabska
Absolwentka Business Management and Training College of South Africa (Dip. AIBM), oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Poznaniu. Założycielka gazety „Wiadomości Rolnicze Polska”. Od 14 lat pracuje i doskonali wiedzę w branży rolniczej.
Wojciech Górka
Wojciech Górka
Ukończył AR w Krakowie ze specjalizacją szkółkarstwo ozdobne. Od 1998 r. redaktor „Hasła Ogrodniczego” i „Szkółkarstwa”. W latach 2005–2007 z-ca red. naczelnego dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”, od 2011 r. – red. naczelny. Od 2010 r. red. naczelny „Informatora Sadowniczego”. Współpracuje z „EFM”, autor artykułów popularnonaukowych w tygodnikach „Polityka” oraz „Przekrój”.
Joanna Klepacz-Baniak
Joanna Klepacz-Baniak
W wydawnictwie pracuje od 2011 r., obecnie jako redaktor naczelna „Hasła Ogrodniczego”, specjalizuje się w ochronie roślin. Ukończyła Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pszczoły są jej pasją, prowadziła badania życia tych owadów zwieńczone obroną pracy doktorskiej. Wykładowca na kursach pszczelarskich.
Katarzyna Kupczak
Katarzyna Kupczak
Po ukończeniu studiów (na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie) ze specjalizacją ochrona roślin, podjęła pracę w wydawnictwie Plantpress.
W dorobku redaktorskim, poza artykułami, ma wiele praktycznych atlasów chorób i szkodników oraz monografii propagujących uprawę roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. Jej główną wizytówką są wydawane co roku (od dwóch dekad) autorskie programy ochrony roślin.
Dorota Łabanowska-Bury
Dorota Łabanowska-Bury
Absolwentka SGGW w Warszawie. Tytuł doktora nauk rolniczych obroniła w IO w Skierniewicach w 2008 r. Od maja 2011 r. na stanowisku redaktora „Hasła Ogrodniczego”, „MPS SAD” oraz „EFM”. W pracy redaktorskiej angażuje się w tematy związane z intensywną produkcją sadowniczą oraz nowymi technologiami w produkcji truskawek, malin i gatunków jagodowych. Od stycznia 2014 r. tworzy także strony miesięcznika „Truskawka, Malina, Jagody” – specjalistycznego pisma dedykowanego owocom miękkim oraz rynkowym trendom w tej dziedzinie.
Gerard Poldervaart
Gerard Poldervaart
Redaktor naczelny EFM – European Fruit Magazine. Holender. Przez ostatnie 30 lat wytworzył sieć kontaktów oraz zdobył obszerną wiedzę z zakresu europejskiej branży sadowniczej. Jego szerokie doświadczenie w europejskiej produkcji owoców przekłada się obecnie na wysokiej jakości treści merytoryczne w czasopiśmie EFM – European Fruit Magazine.
Ilona Sprzączka
Ilona Sprzączka
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pasjonatka roślin ozdobnych. Po ukończeniu studiów magisterskich kontynuowała badania nad ozdobnymi roślinami cebulowymi w ramach pracy doktorskiej, którą obroniła w 2009 r. Od lutego 2006 r. pracuje w wydawnictwie Plantpress. Jest redaktorem dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”.
Monika Strużyk
Monika Strużyk
Absolwentka SGGW w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w wydawnictwach związanych z uprawą roślin sadowniczych. Od maja 2011 r. redaktor naczelny „MPS SAD”. Autorka tekstów publikowanych m.in. w czasopismach „MPS SAD”, „Hasło Ogrodnicze”, „Warzywa” i „Informator Sadowniczy”.
Anna Wilczyńska
Anna Wilczyńska
Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej rozpoczęła pracę w wydawnictwie Plantpress. Od 2011 r. jest redaktorem specjalizującym się w mechanizacji ogrodnictwa.