38,00 

Część druga podręcznika przedstawia techniki rysunkowe i graficzne, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajobrazu.