20,00 

Jest to niezwykle potrzebna na rynku

publikacja dotycząca nowości w uprawie

cebuli. Przedstawiamy w nim najnowsze

odmiany, kluczowe zabiegi agrotechniczne,

choroby, szkodniki i chwasty

oraz sposoby ich zwalczania, a także

systemy zbioru i przechowywania.

Publikacja opiera się na materiałach, które

przygotowane zostały dla miesięcznika „Warzywa” przez najlepszych polskich

ekspertów branżowych, a została opracowana przez zespół redakcyjny wydawnictwa

Plantpress.

Kategoria: