Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 11/2018

|||Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 11/2018

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 11/2018

12,00 

W numerze m.in.:

 • PRZECHOWYWANIE ODMIANY ‘RED JONAPRINCE’
 • WYMOGI, WARUNKI PRODUKCJI ORAZ JAKOŚĆ SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
 • PREPARATY BIOLOGICZNE ZAWIERAJĄCE GRZYBY
 • EKSPORT W PRAKTYCE
Kategoria:

Opis

AGROTECHNIKA

 • PRZECHOWYWANIE ODMIANY ‘RED JONAPRINCE’- Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Mgr Andżelika Krupa
 • ZDROWY MATERIAŁ ROŚLIN SADOWNICZYCH – Wojciech Górka
 • FINAŁ XII EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU WZOROWY OGRODNIK – Aleksandra Czerwińska-Nowak
 • NOWE PODKŁADKI, CZY ZASTĄPIĄ PODKŁADKI Z SERII „M”? – Dorota Łabanowska-Bury

WIADOMOŚCI
INHORT Instytut Ogrodnictwa

  • ODMIANA JABŁONI ‘LIGOLINA’ – Dr Paweł Bielicki
  • DIAGNOSTYKA CHORÓB WIRUSOWYCH I WIROZOPODOBNYCH ROŚLIN SADOWNICZYCH – Dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
  • METODY WYKRYWANIA PATOGENÓW Z RODZAJU PHYTOPHTHORA – Dr Magdalena Ptaszek, Mgr Anna Poniatowska
  • ZIMOWANIE RODZIN PSZCZELICH – Dr Piotr Skubida
  • WYMOGI, WARUNKI PRODUKCJI ORAZ JAKOŚĆ SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW – Dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. IO
   Prof. dr hab. Witold Płocharski
 • DZIEŃ OTWARTY SADU DOŚWIADCZALNEGO W WILANOWIE (CZ. I) – Monika Krajewska

 OCHRONA

 • ARGUMENT W RĘKU, CZYLI PO CO BADAĆ OWOCE (CZ. III) – Katarzyna Kupczak
 • PERSPEKTYWY ORGANICZNEJ PRODUKCJI OWOCÓW (CZ. I) – Dr Kamila Łucja Bokszczanin
 • PREPARATY BIOLOGICZNE ZAWIERAJĄCE GRZYBY – Dr Hanna Bryk

NAWOŻENIE

 • MIKROORGANIZMY GLEBOWE – OD TEORII DO PRAKTYKI – Marcin Oleszczak
 • WPŁYW BIOPREPARATÓW NA ZWIĘKSZENIE POPULACJI POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW – Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO
 • Z CORAZ BOGATSZĄ OFERTĄ – Monika Strużyk

EKONOMIA

 • FRESH MARKET 2018 – Monika Strużyk
 • JESIENNA RZECZYWISTOŚĆ – Mgr Paweł Kraciński
 • MINISTER ROLNICTWA W BŁĘDOWIE – Monika Krajewska
 • EKSPORT W PRAKTYCE – Dorota Łabanowska-Bury
 • O POPYCIE I PODAŻY – Monika Strużyk
 • 100 TYS. ZŁ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
 • W HANDLU OWOCAMI I WARZYWAMI – Monika Strużyk