20,00 

W numerze m.in.:

  • Ekoschematy w sadownictwie
  • Ochrona przed parchem jabłoni
  • Nawożenie dobrze zaplanowane

Spodoba Ci się także

Przechowalnictwo jabłek

40,00 

Parch jabłoni

15,00