Egzemplarz bezpłatny.

Cena obejmuje tylko koszty wysyłki ( 6 numerów w roku).