Prenumerata: Warzywa

180,00 

Miesięcznik „WARZYWA” jest dedykowany profesjonalnym producentom warzyw polowych i ziemniaków. Ukazuje się od 2004 r. W każdym numerze publikowane są artykuły m.in. z zakresu agrotechniki uprawy, mechanizacji, przechowalnictwa oraz zalecenia dotyczące ochrony roślin. Obecnie jest jedynym czasopismem nt. dla profesjonalnych producentów warzyw ukazującym się regularnie na rynku w tradycyjnej papierowej wersji.

Proszę wybrać okres prenumeraty z listy rozwijanej.

Pakiet korzyści

Przy wyborze rocznej prenumeraty miesięcznika “Warzywa” w 2023 roku w cenie 180 zł otrzymujesz:

  • Program Ochrony Roślin Warzywnych na 2023 rok o wartości 50 zł (tylko przy prenumeracie na rok od numeru styczniowego 1/2023 do numeru grudniowego 12/2023)
  • Program Ochrony Ziemniaka na rok 2023 (tylko przy prenumeracie na rok od numeru styczniowego 1/2023 do numeru grudniowego 12/2023)

Czytaj dalej