25,00 

Wydanie na 2023 rok, które zawiera:

Spis alfabetyczny fungicydów (środków bakterio- i grzybobójczych)

Spis alfabetyczny zoocydów (środków roztoczo- i owadobójczych)

Niszczenie chwastów przed założeniem plantacji

Herbicydy do ochrony plantacji borówki wysokiej i porzeczki czarnej

Szczegółowe zalecenia ochrony borówki wysokiej (przed chorobami, szkodnikami)

Szczegółowe zalecenia ochrony porzeczki czarnej (przed chorobami, szkodnikami)

Spodoba Ci się także

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2023

40,00 

Porzeczka - zeszyt uprawowy

40,00 

Borówka - zeszyt uprawowy

40,00 

Malina - zeszyt uprawowy

40,00