Zawiera zalecenia dotyczące ochrony ważnych gospodarczo gatunków warzyw uprawianych w polu i pod osłonami przed chorobami, szkodnikami i chwastami.