Książka autorstwa mgr Anny Wize. Przedstawia metody uprawy kapusty białej, czerwonej i kapusty włoskiej w różnych gospodarstwach. Podaje informacje na temat terminów uprawy, agrotechniki, odmian, ochrony, a także zbioru i przechowywania oraz kwaszenia kapusty.

Format A5, 128 str.