Dotychczas nie było na rynku czasopisma poświęconego czereśni. Wiedzę na temat technologii uprawy, ochrony, wymagań, odmian deserowych czy cięcia drzew tego wymagającego gatunku można było czerpać na konferencjach sadowniczych i w Internecie, gdzie sadownicy przekazywali sobie wdrażane rozwiązania. Wzrasta zainteresowanie uprawą czereśni z uwagi na popyt na owoce, zatem pismo poświęcone temu gatunkowi jest bardzo potrzebne. Pierwszy numer był bardzo ciekawy. Myślę, że kolejne będą takie również. Polecam tą lekturę.

Paweł Pączka, GPO Galster w Wierzchucicach

 • Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku (jedna edycja towarzyszy Spotkaniu Sadowniczemu w Sandomierzu, druga Letnim Pokazom Czereśniowym)
 • Dystrybucja: bezpłatna podczas wydarzeń sadowniczych, którym tytuł jest dedykowany; bezpłatna, wraz z prenumeratą „MPS SAD”; nakład 5000 egzemplarzy

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
 • pracownicy jednostek związanych z branżą sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie
 • producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Tematyka czasopisma

 • aktualne tematy związane z uprawą czereśni
 • informacje o najnowszych trendach w agrotechnice, nawożeniu oraz ochronie
 • nowości prezentowane podczas targów, konferencji, spotkań branżowych
 • najnowsze rozwiązania dotyczące ochrony przed gradem, ptakami, długotrwałym
  deszczem
 • relacje z wiodących gospodarstw
 • technologia ułatwiająca zbiór, sortowanie i sprzedaż owoców

Profil czytelnika

 • sadownicy (areał od kilku arów do kilkudziesięciu hektarów)
 • studenci uczelni ogrodniczych
 • pracownicy firm oferujących środki produkcji dla sadownictwa
 • doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
 • członkowie organizacji producentów

Format czasopisma

 • 205×285 mm

Ceny ogłoszeń

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
okładka II 1/1 5000 PLN
okładka III 1/1 3800 PLN
okładka IV 1/1 7500 PLN
rozkładówka otwierająca 2/2 8000 PLN
CZĘŚĆ REDAKCYJNA 1/4 1000 PLN
1/3 1600 PLN
1/2 2000 PLN
junior page 2900 PLN
2/3 2800 PLN
1/1 3500 PLN

Uwaga! Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%