CZEREŚNIA

Dotychczas nie było na rynku czasopisma poświęconego czereśni. Wiedzę na temat technologii uprawy, ochrony, wymagań, odmian deserowych czy cięcia drzew tego wymagającego gatunku można było czerpać na konferencjach sadowniczych i w Internecie, gdzie sadownicy przekazywali sobie wdrażane rozwiązania. Wzrasta zainteresowanie uprawą czereśni z uwagi na popyt na owoce, zatem pismo poświęcone temu gatunkowi jest bardzo potrzebne. Pierwszy numer był bardzo ciekawy. Myślę, że kolejne będą takie również. Polecam tą lekturę.

Paweł Pączka / GPO Galster w Wierzchucicach

Profil czasopisma

Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku (jedna edycja towarzyszy Spotkaniu Sadowniczemu w Sandomierzu, druga Letnim Pokazom Czereśniowym).
Dystrybucja jest bezpłatna, podczas wydarzeń sadowniczych, którym tytuł jest dedykowany; bezpłatna, wraz z prenumeratą „MPS SAD”; nakład 5000 egzemplarzy

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
 • pracownicy jednostek związanych z branżą sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie
 • producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Tematyka czasopisma

 • aktualne tematy związane z uprawą czereśni
 • informacje o najnowszych trendach w agrotechnice, nawożeniu oraz ochronie
 • nowości prezentowane podczas targów, konferencji, spotkań branżowych
 • najnowsze rozwiązania dotyczące ochrony przed gradem, ptakami, długotrwałym
  deszczem
 • relacje z wiodących gospodarstw
 • technologia ułatwiająca zbiór, sortowanie i sprzedaż owoców

Profil czytelnika

 • sadownicy (areał od kilku arów do kilkudziesięciu hektarów)
 • studenci uczelni ogrodniczych
 • pracownicy firm oferujących środki produkcji dla sadownictwa
 • doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
 • członkowie organizacji producentów

Format

205×285 mm

Ceny ogłoszeń

Do poniższych cen należy doliczyć 23% VAT.

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
okładka II 1/1 5000 PLN
okładka III 1/1 3800 PLN
okładka IV 1/1 7500 PLN
rozkładówka otwierająca 2/2 8000 PLN
CZĘŚĆ REDAKCYJNA 1/4 1000 PLN
1/3 1600 PLN
1/2 2000 PLN
junior page 2900 PLN
2/3 2800 PLN
1/1 3500 PLN

Uwaga! Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%.