„MPS Sad” czytam od pierwszego numeru. Zaciekawiło mnie w nim praktyczne podejście do agrotechniki sadowniczej. Można tam znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących produkcji. Autorzy tego miesięcznika realizują misję zawartą w tytule i większość treści oparta jest na praktyce. Zawsze można liczyć na to, że w danym okresie/fazie rozwojowej roślin uzyskamy niezbędne informacje nt. konkretnych zabiegów i zagadnień, tak ważnych w intensywnej produkcji sadowniczej. Cenne są też informacje pochodzące od samych sadowników, jak radzą sobie z produkcją i zbytem owoców.

Robert Binkiewicz, (Doradca Sadowniczy)

 • naklad-kontrolowanyNa rynku od 2006 roku
 • Miesięcznik
 • Nakład: 6000 egzemplarzy
 • Prenumerata: 75% nakładu
 • Dystrybucja: prenumerata (redakcyjna lub przez Pocztę Polską), kolporterzy prasy, ogrodniczo-chemiczne sklepy patronackie na terenie całej Polski

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
 • pracownicy jednostek związanych z branżą sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie
 • producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwa nasz wieloletni konsultant prof. dr hab. Kazimierz Tomala.

Profil czytelnika

 • producenci warzyw pod osłonami
 • producenci warzyw polowych
 • sadownicy
 • studenci uczelni ogrodniczych
 • doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów

Tematyka czasopisma

 • aktualne tematy związane z sadownictwem
 • informacje o najnowszych trendach w agrotechnice, ochronie i nawożeniu
 • nowości prezentowane podczas targów, konferencji, spotkań branżowych
 • ochrona upraw
 • relacje z wiodących gospodarstw
 • zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

Format czasopisma

 • 205×285 mm

Rozkład dystrybucji

ze względu na województwa (dane z ZKDP, 2014)

Ceny ogłoszeń

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
Cena netto
czarno-białe
okładka II 1/1 6000 PLN
okładka III 1/1 4400 PLN
okładka IV 1/1 7500 PLN
rozkładówka otwierająca 2/2 9000 PLN
CZĘŚĆ REDAKCYJNA 1/4 1150 PLN 900 PLN
1/3 1500 PLN 1280 PLN
1/2 2200 PLN 1800 PLN
junior page 2900 PLN
2/3 2800 PLN 2400 PLN
1/1 4200 PLN 3400 PLN
CZĘŚĆ OGŁOSZENIOWA 1/4 850 PLN 520 PLN
1/2 1650 PLN 1040 PLN
1/1 3200 PLN 2080 PLN

Uwaga! Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%