„Czytam „Szkółkarstwo”, ponieważ jest to profesjonalne i jedyne na rynku czasopismo, które zajmuje się sprawami naszej branży. Szczególnie cenię sobie rubryki na temat polskich odmian oraz reportaże z wizyt w polskich i zagranicznych szkółkach. Posiadam komplet numerów archiwalnych, z których często korzystam.”

Bronisław Jan Szmit (Szkółki „J.B. Szmit” w Pęchcinie)

 • naklad-kontrolowanyNa rynku od 1993 roku
 • Dwumiesięcznik
 • Nakład: 2700 egzemplarzy
 • Prenumerata: 80% nakładu
 • Jedyny tytuł o tej tematyce na polskim rynku
 • Dystrybucja: prenumerata (redakcyjna lub przez Pocztę Polską), kolporterzy prasy, salony EMPiK

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • pracownicy jednostek związanych z branżą szkółkarską, specjaliści w danej dziedzinie
 • szkółkarze

Profil czytelnika

 • szkółkarze – producenci ozdobnego i sadowniczego materiału
 • architekci krajobrazu
 • kadra zarządzająca i zespół handlowców centrów ogrodniczych
 • pracownicy nadleśnictw
 • urzędnicy zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym

Tematyka czasopisma

 • zagadnienia ważne z punktu widzenia producenta-szkółkarza roślin ozdobnych i sadowniczych
 • najnowsze wiadomości branżowe
 • trendy i zmiany zachodzące w szkółkarstwie
 • relacje z krajowych i zagranicznych wystaw, targów, spotkań branżowych
 • ochrona upraw szkółkarskich przed chorobami i szkodnikami
 • relacje z gospodarstw
 • opisy ciekawych, rzadko spotykanych gatunków
 • zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

Format czasopisma

 • 165×235 mm

Rozkład dystrybucji

ze względu na województwa (dane z ZKDP, 2014)

Ceny ogłoszeń

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
Cena netto
czarno-białe
okładka II 1/1 2500 PLN
okładka III 1/1 2000 PLN
okładka IV 1/1 3200 PLN
CZĘŚĆ REDAKCYJNA 1/4 900 PLN 690 PLN
1/3 1200 PLN 990 PLN
1/2 1400 PLN 1200 PLN
junior page 1800 PLN
2/3 2000 PLN 1600 PLN
1/1 2200 PLN 1900 PLN
CZĘŚĆ OGŁOSZENIOWA 1/4 690 PLN 480 PLN
1/2 1200 PLN 960 PLN
1/1 1900 PLN 1600 PLN

Uwaga! Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%