WARZYWA

Publikacje zawarte w miesięczniku „Warzywa” dotyczą bardzo szerokiej tematyki ogrodniczej. W każdym numerze znaleźć można wiele ciekawych i rzetelnych informacji związanych zarówno bezpośrednio z uprawą i przechowalnictwem warzyw, jak i z opłacalnością ich produkcji. Ponadto czasopismo publikuje opinie specjalistów oraz aktualne tendencje ekonomiczne.

Dr Jolanta Lisiecka / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Warzywnictwa

Profil czasopisma

 • Na rynku od 2003 roku
 • Miesięcznik
 • Nakład: 7000 egzemplarzy
 • Prenumerata: 65% nakładu
 • Dystrybucja: prenumerata (redakcyjna lub przez Pocztę Polską), kolporterzy prasy
 • Główne regiony dystrybucji to województwa: wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, małopolskie

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
 • pracownicy jednostek związanych z branżą ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie
 • producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwa nasz wieloletni konsultant dr inż. Zbigniew Gruca.

Tematyka czasopisma

 • ekonomika produkcji
 • ochrona przed chwastami, szkodnikami i chorobami
 • informacje o najnowszych trendach w agrotechnice i nawożeniu
 • relacje z wydarzeń branżowych
 • produkcja ekologiczna
 • zagadnienia dotyczące techniki w ogrodnictwie
 • relacje z wiodących gospodarstw
 • zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

Profil czytelnika

 • producenci warzyw polowych posiadający gospodarstwa od kilku do kilkuset hektarów
 • producenci ziemniaków jadalnych
 • studenci kierunków ogrodniczych
 • doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
 • pracownicy zakładów przetwórczych

Format

205×285 mm

Ceny ogłoszeń

Do poniższych cen należy doliczyć 23% VAT.

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
Cena netto
czarno-białe
okładka II 1/1 5500 PLN
okładka III 1/1 4200 PLN
okładka IV 1/1 7000 PLN
rozkładówka otwierająca 2/2 9000 PLN
CZĘŚĆ REDAKCYJNA 1/4 1200 PLN 840 PLN
1/3 1600 PLN 1300 PLN
1/2 2300 PLN 1650 PLN
junior page 2700 PLN
2/3 2950 PLN 2200 PLN
1/1 3900 PLN 2950 PLN
CZĘŚĆ OGŁOSZENIOWA 1/4 920 PLN 560 PLN
1/2 1800 PLN 1120 PLN
1/1 3200 PLN 2200 PLN

Uwaga! Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%.