Kontakt

Kontakt 2016-10-26T09:57:33+00:00

Plantpress Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków

tel./fax: 12-636-18-51
tel./fax:12-638-28-64
tel./fax:12-638-28-65
tel. kom. 600 489 547

konto bankowe:
72 1240 4722 1111 0000 4857 2587 – ogłoszenia
konto bankowe:
65 1240 4722 1111 0010 2729 5729 – prenumerata, wydawnictwa

Redakcje

Reklama

Dystrybucja

Hasło Ogrodnicze, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – SAD, Szkółkarstwo, Informator Sadowniczy

ul. J. Lea 114a
30-133, Kraków
tel./fax: 12 636-18-51
tel./fax: 12 638-28-64
tel. kom.: 600-489-547

Warzywa
ul. Szamotulska 96/1
60-566, Poznań
tel.: 61 842-08-78
fax: 61 843-12-29

Małgorzata Polańska
Koordynator Projektów Wydawniczych
tel. kom.: 600-489-617
malgorzata.polanska[at]plantpress.pl
 
Rafał Szeleźniak
Koordynator Projektów Internetowych
tel. kom.: 600-489-565
rafal.szelezniak[at]plantpress.pl

tel./fax (12) 636-18-51,
638-28-64 (65)
ogloszenia@plantpress.pl

Zbigniew Firek – kierownik biura reklamy i ogłoszeń
tel. kom.: 608-006-844
Zbigniew.Firek[at]plantpress.pl

Katarzyna Kulczak
tel.: 12 622-57-75
tel. kom.: 600-489-564
Katarzyna.Kulczak[at]plantpress.pl

Delfina Bochnak
tel. 12 622-57-75
tel. kom.: 600-489-553
Delfina.Bochnak[at]plantpress.pl

Radosław Barabasz
tel. 12 622-57-75
tel. kom.: 600-489-558
Radoslaw.Barabasz[at]plantpress.pl

Ewa Meszka
tel. 12 622-57-68
tel. kom.: 600-489-616
Ewa.Meszka[at]plantpress.pl

Grażyna Wójcik – kierownik działu dystrybucji
tel. 12 622-57-61, tel. kom.: 602-651-838
Grazyna.Wojcik[at]plantpress.pl

Danuta Stanisz – dystrybucja wydawnictw
tel. 12 622-57-62, tel. kom.: 600-489-611
Danuta.Stanisz[at]plantpress.pl

Bartosz Szubrycht – dystrybucja wydawnictw
tel. kom.: 606-950-906
Bartosz.Szubrycht[at]plantpress.pl

Redaktorzy

Marcin Bartczak
redaktor naczelny miesięcznika „Warzywa”

tel. kom.: 600-489-541
marcin.bartczak[at]plantpress.pl

Wojciech Górka
redaktor naczelny dwumiesięcznika „Szkółkarstwo” i „Informatora Sadowniczego”

tel. kom.: 600-489-563
wojciech.gorka[at]plantpress.pl

Piotr Grel
redaktor naczelny portalu Ogrodinfo.pl

tel. kom.: 662-237-095
piotr.grel[at]plantpress.pl

Katarzyna Kupczak
redaktor

tel. kom.: 600-489-566
katarzyna.kupczak[at]plantpress.pl

Joanna Klepacz-Baniak
redaktor naczelna miesięcznika „Hasło Ogrodnicze”

tel. kom.: 600-489-615
joanna.klepacz-baniak[at]plantpress.pl

Dorota Łabanowska-Bury
redaktor naczelna miesięcznika „Truskawka, malina, jagody”

tel. kom.: 600-489-554
dorota.labanowska[at]plantpress.pl

Ilona Sprzączka
redaktor naczelna miesięcznika „Rośliny Ozdobne”

tel. kom.: 606-986-751
ilona.sprzaczka[at]plantpress.pl

Monika Strużyk
redaktor naczelna miesięcznika „MPS Sad”
tel. kom.: 600-489-613
monika.struzyk[at]plantpress.pl

Anita Łukawska
redaktor naczelna „Czereśni”

tel. kom.: 600-489-618
anita.lukawska[at]plantpress.pl

Aleksandra Andrzejewska
redaktor

tel.: 61 842-08-78, tel. kom.: 608-006-842
aleksandra.andrzejewska[at]plantpress.pl

Aleksandra Czerwińska-Nowak
redaktor

tel. kom.: 608-006-843
aleksandra.czerwinska[at]plantpress.pl

Anna Maciejuk
redaktor

tel. kom.: 600-489-614
anna.maciejuk [at]plantpress.pl

Anna Wilczyńska
redaktor

tel. kom.: 600-489-551
anna.wilczynska[at]plantpress.pl