Portale branżowe

Jesteśmy jednym z najpopularniejszych źródeł informacji Agro online. Sad24.pl , Warzywa.pl, Wrp.pl należą do najbardziej rozpoznawalnych portali branżowych.

Dostarczamy informacji profesjonalnie i na czas, dając rolnikom, producentom owoców, warzyw, roślin ozdobnych łatwy i szybki dostęp do tego, co potrzebne i tego, co ciekawe.

Media społecznościowe dla Agro

Naszym portalom branżowym towarzyszą przyjazne, otwarte
na konwersacje strony w mediach społecznościowych.

Oferujemy platformy do wymiany poglądów i spostrzeżeń, tworzymy klimat otwarty na dyskusje i dzielenie się wiedzą.

Realizacja projektów, Wspólna Polityka Rolna

Od września 2022 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej realizujemy także projekt „Nowa Wspólna Polityka Rolna – szansą i wyzwaniem dla Polski” , w ramach programu: Information Measures relating to the Common Agricultural Policy (IMCAP). Program wspiera działania informacyjne polegające na szerzeniu wiedzy na temat wsparcia UE dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR

Systemy wspomagania decyzji, e-learning

Programy Ochrony Roślin oraz wiele innych tytułów to codzienna pomoc dla profesjonalnych producentów.

Jesteśmy liderami rozwoju e-learningu, webinarów, konferencji i innych form online w branży Agro.

działamy na wielu polach

Stawiamy sobie za cel być zaufanym źródłem informacji dla wszystkich rolników, sadowników, warzywników, szkółkarzy, producentów roślin ozdobnych i innych osób związanych z branżą Agro. Nasze portale i czasopisma należą do najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w swoich kategoriach.

nasze publikacje

czasopisma

 

MPS Sad

„Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad” to czasopismo wydawane od 2006 r. przez Plantpress Sp. z o.o. i kolportowane na terenie całego kraju. To skarbnica wiedzy na temat ochrony roślin, nowych odmian, walki ze szkodnikami, rynków zbytu, maszyn i rozwiązań wykorzystywanych w sadownictwie.

„MPS SAD” porusza wszelkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Informację dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób. Duża liczba materiałów przygotowywana jest na podstawie wywiadów przeprowadzanych w najlepszych krajowych i zagranicznych gospodarstwach sadowniczych. Zamieszczane są relacje z targów i spotkań branżowych. Ponadto publikujemy materiały o najnowszych trendach i rozwiązaniach, które pojawiają się w zachodnioeuropejskich sadach, w tym przygotowane przez autorów tworzących „European Fruit Magazine” – najpopularniejszy w Europie Zachodniej miesięcznik dla profesjonalnych producentów owoców.

prenumerata

 

Truskawka, Malina, Jagody

Ogólnopolski dwumiesięcznik skierowany do producentów owoców jagodowych.

Czytelnicy znajdą tam aktualne informacji dotyczące agrotechniki, ochrony, nawożenia i nowych technologii uprawy nie tylko truskawek, malin i borówki wysokiej, ale także mniej popularnych owoców uprawianych na krajowych plantacjach. To także relacje ze spotkań branżowych, wyniki doświadczeń czy opisy nowych odmian i trendów rynkowych w kraju i zagranicą.

prenumerata

 

Czereśnia

Czasopismo pojawiło się w ofercie Spółki w roku 2015 jako odpowiedź na wzrost zainteresowania tematyką uprawy czereśni, będącej wynikiem zmian dokonujących się na rynku sadowniczym. Wydawane jest dwa razy w roku, jest pismem dystrybuowanym z czasopismem MPS SAD oraz podczas branżowych spotkań tematycznych.

prenumerata: razem z MPS SAD

 

Informator Sadowniczy

„Informator Sadowniczy” to bezpłatne pismo poświęcone towarowej produkcji sadowniczej. Pismo w nakładzie 10 tys. egzemplarzy kolportowane jest w rejonach produkcji sadowniczej poprzez sieć własnych dostawców i punkty sprzedaży środków produkcji dla sadownictwa a także podczas najważniejszych imprez branżowych.

prenumerata

 

EFM

Czasopismo wydawane od roku 2009 w języku holenderskim, niemieckim i angielskim przeznaczone dla sadowników w całej Europie, a także do osób zainteresowanych informacjami o europejskim sadownictwie na innych kontynentach.

Tytuł redagowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny. Redaktorem naczelnym jest Holender – Gerard Poldervaard. W EFM poruszane są zagadnienia związane z agrotechniką, ochroną nawożeniem i ekonomią produkcji . To także relacje ze spotkań branżowych, wyniki doświadczeń czy opisy nowych odmian i trendów w nasadzeniach.

Od roku 2023 EFM jest dostępne także w wersji cyfrowej.

prenumerata

 

Warzywa – polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych

Miesięcznik „Warzywa” adresowany jest do producentów warzyw polowych i ziemniaków jadalnych – przede wszystkim właścicieli dużych i średnich gospodarstw, którzy nierzadko dopiero w ostatnim czasie zajęli się uprawą warzyw i ten kierunek produkcji rozwijają, jednak z racji wielkości posiadanego areału oraz konieczności płodozmianu zajmują się także uprawą roślin rolniczych.

Magazyn porusza problematykę z zakresu ekonomii, uprawy, nowości odmianowych, ochrony, a także niezmiernie istotną – dotyczącą mechanizacji upraw i przechowalnictwa. Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa. Zamieszczane są również interesujące reportaże z gospodarstw, targów i wystaw branżowych. W dziale mechanizacji znajdują się prezentacje i oceny maszyn oraz urządzeń, w tym nowości technicznych, oferowanych na polskim i światowym rynku sprzętu rolniczego. Na łamach miesięcznika zamieszczane są pomocne wskazówki i porady agrotechniczne zarówno autorstwa naukowców, jak i pochodzące bezpośrednio od producentów.

Ostatnio zmieniła się częstotliwość wydawania czasopisma (10 wydań w roku) a także możliwość dostępu do wydań cyfrowych.

prenumerata

 

Szklarnie, Tunele, Osłony

Jedyne na polskim rynku specjalistyczne czasopismo przeznaczone dla sektora towarowej produkcji pod osłonami. Kierowane jest przede wszystkim do producentów warzyw posiadających prawy w szklarniach jak i w tunelach foliowych. Jest to bardzo zaawansowany technologicznie sektor produkcji wymagający specjalistycznej i fachowej wiedzy. Od stycznia 2023 czasopismo ukazuje się 2 razy do roku.

prenumerata

 

Szkółkarstwo

To jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla producentów roślin ozdobnych i architektów krajobrazu.

Dwumiesięcznik „Szkółkarstwo” ma zasięg ogólnopolski i dostępny jest jedynie w prenumeracie. Największą grupę czytelników stanowią szkółkarze i kwiaciarze (producenci kwiatów ciętych, roślin balkonowych i rabatowych), ponadto są nimi architekci krajobrazu, osoby odpowiedzialne za zieleń w miastach, właściciele centrów ogrodniczych i firmy oferujące środki produkcji.

W „Szkółkarstwie” znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego i kwiaciarskiego, o ochronie roślin ozdobnych przed chorobami oraz szkodnikami, o roślinach wykorzystywanych na terenach zieleni miejskiej, a także inne ważne branżowe informacje. Regularnie publikowane są relacje z polskich i zagranicznych gospodarstw produkujących rośliny ozdobne, z targów i wystaw branżowych oraz innych ważnych wydarzeń.

Stawiamy na wysoką jakość merytoryczną artykułów i bieżące informacje z branży.

prenumerata

 

Wiadomości Rolnicze Polska

Czasopismo wydawane od 20 lat przez spółkę Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o. W 2017 roku Plantpress przejął wydawanie tego tytułu. Tytuł jest kolportowany bezpłatnie w punktach związanych z rolnictwem takich jak sklepy zaopatrzenia rolniczego, punkty doradztwa, biura agencji rządowych zajmujących się rolnictwem, biura Izb Rolniczych. Czasopismo przeznaczone jest dla rolników i zajmuje się poradnictwem produkcyjnym. Dociera do producentów w całej Polsce i jest bardzo dobrze oceniany przez czytelników. Czasopismo dostępne jest również w wersji cyfrowej.

prenumerata

Sklep z publikacjami

Oferujemy nasze czasopisma, Programy Ochrony Roślin oraz szeroki wybór specjalistycznych książek, poradników i zeszytów uprawowych.

przejdź do sklepu

nasze portale

portale branżowe

Sad24.pl - Logo

 

sad24.pl

Portal branżowy skierowany do całego sektora produkcji, przetwórstwa oraz dystrybucji owoców – przede wszystkim samych sadowników i plantatorów owoców jagodowych.

Treści są tworzone przez dedykowany zespół redakcyjny, bazujemy na autorskich artykułach, skupiając się na najbardziej aktualnych zagadnieniach i informacjach, które dotyczą sadownictwa i produkcji jagodowej. Poza informacjami typowo newsowymi, przedstawiamy także zagadnienia ekonomiczne, nowe technologie i kluczowe elementy agrotechniki. Portal jest także obecny w mediach społecznościowych, a artykuły są uzupełniane przez własne realizacje video. W ramach portalu organizujemy także webinaria, w tym największe tego typu wydarzenie branżowe online: Sadowniczy Tydzień Online.

O popularności portalu i towarzyszących mediów społecznościowych świadczą nie tylko bardzo dobre statystyki, ale także bardzo duża ilość komentarzy oraz udostepnień naszych artykułów i postów.

sad24.pl

 

warzywa.pl

Portal branżowy skierowany do całego sektora produkcji, przetwórstwa oraz dystrybucji warzyw zarówno w polu jak i pod osłonami.

Treści są tworzone przez dedykowany zespól redakcyjny, bazujemy przede wszystkim na autorskich artykułach, skupiając się na najbardziej aktualnych zagadnieniach i informacjach które dotyczące nowoczesnego warzywnictwa. Poza informacjami typowo newsowymi przedstawiamy także zagadnienia ekonomiczne, nowe technologie i ważne w danym momencie elementy agrotechniki.

Portal jest także obecny w mediach społecznościowych a artykuły są uzupełniane przez własne realizacje video. W ramach portalu organizujemy także webinaria.

warzywa.pl

 

wrp.pl

Portal branżowy skierowany przede wszystkim do rolników oraz całego sektora obsługi rolnictwa.

WRP.PL jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się portali rolniczych – wszystko za sprawą aktualnych tematów, angażujących treści przygotowywanych przez dedykowany zespół redaktorów i współpracowników. Poza treściami newsowymi, publikujemy aktualne zalecenia agrotechniczne, a także tematy związane z mechanizacją i nowymi technologiami .

Portal jest także obecny w mediach społecznościowych, a artykuły są uzupełniane przez własne realizacje video. Redakcja WRP.PL relacjonuje najważniejsze wydarzenia dotyczące samych rolników, jesteśmy także obecni na kluczowych wydarzeniach branżowych zarówno w kraju jak i za granicą. Portal organizuje także webinaria.

wrp.pl

 

szkółkarstwo.pl

Portal powstał w roku 2022 jako uzupełnienie treści przygotowywanych i publikowanych w dwumiesięczniku Szkółkarstwo.

Dedykowany jest wszystkim profesjonalistom specjalizującym się w szkółkarstwie, produkcji roślin ozdobnych ale także architektom krajobrazu czy osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zielenią np. w miastach.

Poza tradycyjnym profilem na FB zespół redakcyjny założył i moderuje także grupę dyskusyjną na FB dla profesjonalistów – Rozmowy o roślinach ozdobnych.

szkolkarstwo.pl

 

politykarolna.eu

Strona politykarolna.eu to źródło wiadomości o Wspólnej Polityce Rolnej, a także o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Projekt “Nowa Wspólna Polityka Rolna – szansą i wyzwaniem dla Polski” realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu: Information Measures relating to the Common Agricultural Policy (IMCAP).

politykarolna.eu

plantpress to ludzie

Adam paradowski
prezes

adam.paradowski@plantpress.pl

Iwona Masłowska
dyrektor

tel. 600 489 614
iwona.maslowska@plantpress.pl

Katarzyna Kulczak

tel. 600 489 564
katarzyna.kulczak@plantpress.pl

Delfina Jędras

tel. 600 489 615
delfina.jedras@plantpress.pl

Radosław Barabasz

tel. 600 489 558
radoslaw.barabasz@plantpress.pl

wioletta dziedzic
wrp.pl i wiadomości rolnicze polska

tel. 731 950 450
wioletta.dziedzic@plantpress.pl

Sprzedaż i obsługa klienta
kontakt

tel. (12) 636 18 51
dystrybucja@plantpress.pl

Katarzyna cichecka

tel. 532 545 424
katarzyna.cichecka@plantpress.pl

Weronika Sasak

tel. 600 489 541
weronika.sasak@plantpress.pl

Weronika żuk-skarszewska

tel. 532 545 424
weronika.zuk@plantpress.pl

Jarosław Szmigiel

tel. 606 950 906
jaroslaw.szmigiel@plantpress.pl

Tomasz Lis

tel. 602 651 838
tomasz.lis@plantpress.pl

Monika strużyk
redaktor naczelna MPS SAD

tel. 600 489 613
monika.struzyk@plantpress.pl

Aleksandra Andrzejewska
redaktor naczelna warzywa

tel. 608 006 842
aleksandra.andrzejewska@plantpress.pl

Aleksandra Czerwińska-nowak
redaktor naczelna szklarnie tunele osłony

tel. 608 006 843
aleksandra.czerwinska@plantpress.pl

Anna Arabska
redaktor naczelna wiadomości rolnicze polska

tel. 501 656 483
anna.arabska@plantpress.pl

Mateusz Wasak
Redaktor prowadzący wrp.pl

tel. 600 489 612
mateusz.wasak@plantpress.pl

justyna dobrosz
redaktor prowadząca sad24.pl

tel. 600 489 142
justyna.dobrosz@plantpress.pl

Jakub Dobrosz
redaktor prowadzący warzywa.pl

tel. 600 489 551
jakub.dobrosz@plantpress.pl

Ilona stelmasiewicz
redaktor naczelna szkółkarstwo, szkółkarstwo.pl

tel. 606 986 751
ilona.stelmasiewicz@plantpress.pl

Anita Łukawska
redaktor naczelna czereśnia

tel. 600 489 618
anita.lukawska@plantpress.pl

Gerard Poldervaart
redaktor naczelny european fruit magazine (EFM)

tel. +31 (0)6 180 54231
gerard.poldervaart@fruitmagazine.eu

Katarzyna Szulc
Redaktor

tel. 880 360 945
katarzyna.szulc@plantpress.pl

Mariusz Wierzbicki
koordynator

tel. 600 489 565
mariusz.wierzbicki@plantpress.pl