O FIRMIE

Plantpress Sp. z o.o.

Plantpress to polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku mediów rolniczych. Jesteśmy jednym z krajowych liderów we wsparciu merytorycznym i informacyjnym rolników, ogrodników i szeroko rozumianego sektora rolnego.  Wydajemy nie tylko książki i czasopisma specjalistyczne ale także prowadzimy popularne wśród ogrodników i rolników portale branżowe, wspierane przez media społecznościowe. Organizujemy webinaria, szkolenie i warsztaty praktyczne dla różnych sektorów rolnictwa.  W tworzeniu naszych publikacji wspiera nas profesjonalny zespół redakcyjny,  współpracujemy także z naukowcami oraz doradcami zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Jesteśmy obecni na wszystkich największych targach i spotkaniach branżowych, zarówno w Polsce jak i zagranicą – często jako współorganizator i patron medialny. Wydajemy także czasopismo o zasięgu międzynarodowym: EFM który ukazuje się w języku niemiecki, angielskim i niderlandzkim.

 

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad

W ofercie naszego wydawnictwa w 2006 r. pojawił się nowy tytuł MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD.

W miesięczniku tym przedstawiamy wszystkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Zawarte w nim informacje, a więc także te dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób.

Warzywa

Plantpress Sp. z o.o. jest także wydawcą miesięcznika WARZYWA. Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych, adresowanego do producentów warzyw polowych i ziemniaków jadalnych – przede wszystkim właścicieli dużych i średnich gospodarstw, którzy zajęli się uprawą warzyw i ten kierunek produkcji rozwijają, jednak z racji wielkości posiadanego areału oraz konieczności płodozmianu zajmują się także uprawą roślin rolniczych.

Magazyn porusza problematykę z zakresu ekonomii, uprawy, nowości odmianowych, ochrony, a także niezmiernie istotną – dotyczącą mechanizacji upraw i przechowalnictwa. Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa.

Szkółkarstwo

SZKÓŁKARSTWO to jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla profesjonalnych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego i sadowniczego.

W SZKÓŁKARSTWIE znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego, o ochronie drzew, krzewów i bylin przed chorobami oraz szkodnikami, a także inne ważne informacje.

Zamieszczamy kalendaria planowanych imprez oraz relacje z konferencji, targów i wystaw szkółkarskich, na które docierają redaktorzy “Szkółkarstwa”.

Truskawka, Malina, Jagody

Od roku 2014 ukazuje się nowy tytuł TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY – miesięcznik skomponowany pod potrzeby grupy specjalistycznych gospodarstw. Powstał z wydzielenia tematyki towarowej uprawy roślin jagodowych z „Hasła Ogrodniczego” i miesięcznika „Warzywa” i spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku.

Szklarnie Tunele Osłony

Od stycznia 2018 roku oferta wydawnictwa Plantpress wzbogaciła się o nowy dwumiesięcznik „Szklarnie Tunele Osłony” – specjalistyczny magazyn skierowany do producentów warzyw pod osłonami. Redaktor naczelną jest dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak, która swoim wieloletnim doświadczeniem będzie gwarantowała jakość tego innowacyjnego dwumiesięcznika.

Szklarnie Tunele Osłony to nasza odpowiedź na postępującą specjalizację produkcji ogrodniczej i potrzeby naszych czytelników – producentów warzyw pod osłonami.

Problematyka poruszana na łamach „STO” będzie dotyczyła następujących tematów: techniki i innowacyjnych rozwiązań szklarniowych; trendów w uprawach pod osłonami; nowości odmianowych i produktowych; relacji z wiodących gospodarstw; sytuacji na rynku warzyw szklarniowych; ochrony i nawożenia upraw.

Wysoką jakość nowego czasopisma gwarantuje doświadczony zespół redaktorów oraz pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, a także specjalistów z danej dziedziny.

Hasło Ogrodnicze

Dzisiejszy dwumiesięcznik — HASŁO OGRODNICZE — rozpoczął samodzielny byt w Tarnowie, w roku 1933 jako wydawane i redagowane przez dra Antoniego Gładysza “Hasło Ogrodniczo-Rolnicze”. Po przerwie spowodowanej wojną pismo przeniosło się do Krakowa; zawieszone w latach 1950-56 ukazywało się nadal, ale już jako organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Od 1964 roku jego wydawcą staje się Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, ale redakcja pozostaje w Krakowie. Od 1991 roku pismo ukazuje się nakładem wydawnictwa Plantpress Sp. z o.o.

Od 1971 roku tematyka rolnicza znika definitywnie z łamów pisma, a miesięcznik — wraz z charakterystyczną główką — otrzymuje nowy, krótszy tytuł: “Hasło Ogrodnicze” stając się pismem ściśle branżowym — dla sadowników, warzywników, producentów roślin ozdobnych i szkółkarzy. Od początku lat 90. z “HO” ostatecznie znikają publikacje przeznaczone dla amatorów a “Hasło Ogrodnicze”, najstarsze w kraju pismo o tej specjalności, staje się miesięcznikiem dla profesjonalnych producentów.

Informator Sadowniczy

W ofercie Plantpressu znajduje się również (od roku 2011) „INFORMATOR SADOWNICZY– bezpłatne pismo poświęcone towarowej produkcji sadowniczej.

Pismo w nakładzie 10 tys. egzemplarzy kolportowane jest w rejonach produkcji sadowniczej poprzez sieć własnych dostawców i punkty sprzedaży środków produkcji dla sadownictwa.

EFM – European Fruit Magazine

W roku 2011 Plantpress stał się również wydawcą “EFM European Fruit Magazine”. Jest to czasopismo wydawane w języku holenderskim, niemieckim i angielskim, przeznaczone dla sadowników w całej Europie a także dla osób zainteresowanych informacjami o europejskim sadownictwie.

Poszczególne wersje językowe zawierają taką samą treść merytoryczną. Tytuł redagowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny.

Czereśnia

Najnowszą propozycją wydawnictwa jest magazyn CZEREŚNIA – ukazujący się od 2015 roku. Jest to odpowiedź wydawnictwa na wzrost zainteresowania tematyką uprawy czereśni, będącej wynikiem zmian dokonujących się na rynku sadowniczym. Wydawany jest dwa razy w roku, jest pismem bezpłatnym.

Wiadomości Rolnicze Polska

Od października 2017 roku w ofercie Plantpressu znajduje się tytuł „Wiadomości Rolnicze Polska”.  Czasopismo to skierowane jest do rolników. Wydawane jest od 2004 roku i dystrybuowane na terenie całego kraju w ilości 50 000 egzemplarzy. Posiada wersję internetową www.wrp.pl, gdzie codziennie publikowane są informacje z zakresu m.in. rynku rolnego, hodowli, uprawy, techniki rolniczej.

Plantpress Sp. z o.o.

jest właścicielem portali internetowych:

sad24.pl

Portal sad24.pl powstał z myślą o sadownikach, którym zależy na aktualnych informacjach dotyczących handlu owocami oraz produkcji sadowniczej. Do serwisu trafiają codziennie nowe treści, zawierające wybór najciekawszych wiadomości z kraju i ze świata. Są to zarówno nowinki techniczne, porady uprawowe, komunikaty sadownicze dostosowane do sezonu, jak i analizy rynku oraz zagadnienia związane z marketingiem owoców.

warzywa.pl

Portal warzywa.pl powstał z myślą o producentach, którym zależy na aktualnych informacjach dotyczących handlu warzywami oraz szukających porad uprawowych. Do serwisu trafiają codziennie nowe treści, zawierające wybór najciekawszych wiadomości z kraju i ze świata. Są to zarówno nowinki techniczne, porady produkcyjne, jak i analizy rynku oraz zagadnienia związane z marketingiem warzyw.

wrp.pl

Wiadomości Rolnicze Polska

Od października 2017 roku w ofercie Plantpressu znajduje się tytuł „Wiadomości Rolnicze Polska”.  Czasopismo to skierowane jest do rolników. Wydawane jest od 2004 roku i dystrybuowane na terenie całego kraju w ilości 50 000 egzemplarzy. Posiada wersję internetową www.wrp.pl, gdzie codziennie publikowane są informacje z zakresu m.in. rynku rolnego, hodowli, uprawy, techniki rolniczej.