O firmie

O firmie 2017-01-25T12:48:35+00:00

Plantpress Sp. z o.o. jest wydawcą czasopism: HASŁO OGRODNICZE, SZKÓŁKARSTWO, WARZYWA, MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD, INFORMATOR SADOWNICZY, EFM — European Fruit Magazine, TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY, ROŚLINY OZDOBNE, CZEREŚNIA.

Hasło Ogrodnicze

Dzisiejszy miesięcznik — HASŁO OGRODNICZE — rozpoczął samodzielny byt w Tarnowie, w roku 1933 jako wydawane i redagowane przez dra Antoniego Gładysza „Hasło Ogrodniczo-Rolnicze”. Po przerwie spowodowanej wojną pismo przeniosło się do Krakowa; zawieszone w latach 1950-56 ukazywało się nadal, ale już jako organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Od 1964 roku jego wydawcą staje się Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, ale redakcja pozostaje w Krakowie. Od 1991 roku pismo ukazuje się nakładem wydawnictwa Plantpress Sp. z o.o.

Od 1971 roku tematyka rolnicza znika definitywnie z łamów pisma, a miesięcznik — wraz z charakterystyczną główką — otrzymuje nowy, krótszy tytuł: „Hasło Ogrodnicze” stając się pismem ściśle branżowym — dla sadowników, warzywników, producentów roślin ozdobnych i szkółkarzy. Od początku lat 90. z „HO” ostatecznie znikają publikacje przeznaczone dla amatorów a „Hasło Ogrodnicze”, najstarsze w kraju pismo o tej specjalności, staje się miesięcznikiem dla profesjonalnych producentów.

Szkółkarstwo

SZKÓŁKARSTWO to jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla profesjonalnych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego i sadowniczego. W SZKÓŁKARSTWIE znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego, o ochronie drzew, krzewów i bylin przed chorobami oraz szkodnikami, a także inne ważne informacje. Zamieszczamy kalendaria planowanych imprez oraz relacje z konferencji, targów i wystaw szkółkarskich, na które docierają redaktorzy „Szkółkarstwa”.

MPS-Sad

W ofercie naszego wydawnictwa w 2006 r. pojawił się nowy tytuł MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD. W miesięczniku tym przedstawiamy wszystkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Zawarte w nim informacje, a więc także te dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób.

Warzywa

Plantpress Sp. z o.o. jest także wydawcą miesięcznika WARZYWA. Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych, adresowanego do producentów warzyw polowych i ziemniaków jadalnych – przede wszystkim właścicieli dużych i średnich gospodarstw, którzy zajęli się uprawą warzyw i ten kierunek produkcji rozwijają, jednak z racji wielkości posiadanego areału oraz konieczności płodozmianu zajmują się także uprawą roślin rolniczych. Magazyn porusza problematykę z zakresu ekonomii, uprawy, nowości odmianowych, ochrony, a także niezmiernie istotną – dotyczącą mechanizacji upraw i przechowalnictwa. Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa.

informator-sadowniczy-042016

Informator Sadowniczy

W ofercie Plantpressu znajduje się również (od roku 2011) „INFORMATOR SADOWNICZY– bezpłatne pismo poświęcone towarowej produkcji sadowniczej. Pismo w nakładzie 10 tys. egzemplarzy kolportowane jest w rejonach produkcji sadowniczej poprzez sieć własnych dostawców i punkty sprzedaży środków produkcji dla sadownictwa.

Pełne treści „Informatora Sadowniczego”, bieżące oraz archiwalne, dostępne są na stronie www.sadinfo.pl

EFM-062016

EFM – European Fruit Magazine

W roku 2011 Plantpress stał się również wydawcą „EFM European Fruit Magazine”. Jest to czasopismo wydawane w języku holenderskim, niemieckim i angielskim, przeznaczone dla sadowników w całej Europie a także dla osób zainteresowanych informacjami o europejskim sadownictwie. Poszczególne wersje językowe zawierają taką samą treść merytoryczną. Tytuł redagowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny.