Plantpress Sp. z o.o. jest wydawcą czasopism: HASŁO OGRODNICZE, SZKÓŁKARSTWO, WARZYWA, MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD, INFORMATOR SADOWNICZY, EFM — European Fruit Magazine, TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY, CZEREŚNIA, WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA, SZKLARNIE TUNELE OSŁONY.

Szklarnie Tunele Osłony

Od stycznia 2018 roku oferta wydawnictwa Plantpress wzbogaciła się o nowy dwumiesięcznik „Szklarnie Tunele Osłony” – specjalistyczny magazyn skierowany do producentów warzyw pod osłonami. Redaktor naczelną jest dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak, która swoim wieloletnim doświadczeniem będzie gwarantowała jakość tego innowacyjnego dwumiesięcznika.

Szklarnie Tunele Osłony” – nasza odpowiedź na postępującą specjalizację produkcji ogrodniczej i potrzeby naszych czytelników – producentów warzyw pod osłonami.
S • Szklarnie T • Tunele O • Osłony

Problematyka poruszana na łamach „STO” będzie dotyczyła następujących tematów: techniki i innowacyjnych rozwiązań szklarniowych; trendów w uprawach pod osłonami; nowości odmianowych i produktowych; relacji z wiodących gospodarstw; sytuacji na rynku warzyw szklarniowych; ochrony i nawożenia upraw.

Wysoką jakość nowego czasopisma gwarantuje doświadczony zespół redaktorów oraz pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, a także specjalistów z danej dziedziny.

Hasło Ogrodnicze

Dzisiejszy dwumiesięcznik — HASŁO OGRODNICZE — rozpoczął samodzielny byt w Tarnowie, w roku 1933 jako wydawane i redagowane przez dra Antoniego Gładysza “Hasło Ogrodniczo-Rolnicze”. Po przerwie spowodowanej wojną pismo przeniosło się do Krakowa; zawieszone w latach 1950-56 ukazywało się nadal, ale już jako organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Od 1964 roku jego wydawcą staje się Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, ale redakcja pozostaje w Krakowie. Od 1991 roku pismo ukazuje się nakładem wydawnictwa Plantpress Sp. z o.o.

Od 1971 roku tematyka rolnicza znika definitywnie z łamów pisma, a miesięcznik — wraz z charakterystyczną główką — otrzymuje nowy, krótszy tytuł: “Hasło Ogrodnicze” stając się pismem ściśle branżowym — dla sadowników, warzywników, producentów roślin ozdobnych i szkółkarzy. Od początku lat 90. z “HO” ostatecznie znikają publikacje przeznaczone dla amatorów a “Hasło Ogrodnicze”, najstarsze w kraju pismo o tej specjalności, staje się miesięcznikiem dla profesjonalnych producentów.

Szkółkarstwo

SZKÓŁKARSTWO to jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla profesjonalnych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego i sadowniczego. W SZKÓŁKARSTWIE znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego, o ochronie drzew, krzewów i bylin przed chorobami oraz szkodnikami, a także inne ważne informacje. Zamieszczamy kalendaria planowanych imprez oraz relacje z konferencji, targów i wystaw szkółkarskich, na które docierają redaktorzy “Szkółkarstwa”.

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad

W ofercie naszego wydawnictwa w 2006 r. pojawił się nowy tytuł MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD. W miesięczniku tym przedstawiamy wszystkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Zawarte w nim informacje, a więc także te dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób.

Warzywa

Plantpress Sp. z o.o. jest także wydawcą miesięcznika WARZYWA. Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych, adresowanego do producentów warzyw polowych i ziemniaków jadalnych – przede wszystkim właścicieli dużych i średnich gospodarstw, którzy zajęli się uprawą warzyw i ten kierunek produkcji rozwijają, jednak z racji wielkości posiadanego areału oraz konieczności płodozmianu zajmują się także uprawą roślin rolniczych. Magazyn porusza problematykę z zakresu ekonomii, uprawy, nowości odmianowych, ochrony, a także niezmiernie istotną – dotyczącą mechanizacji upraw i przechowalnictwa. Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa.

Informator Sadowniczy

W ofercie Plantpressu znajduje się również (od roku 2011) „INFORMATOR SADOWNICZY– bezpłatne pismo poświęcone towarowej produkcji sadowniczej. Pismo w nakładzie 10 tys. egzemplarzy kolportowane jest w rejonach produkcji sadowniczej poprzez sieć własnych dostawców i punkty sprzedaży środków produkcji dla sadownictwa.

Pełne treści „Informatora Sadowniczego”, bieżące oraz archiwalne, dostępne są na stronie www.sadinfo.pl

EFM – European Fruit Magazine

W roku 2011 Plantpress stał się również wydawcą “EFM European Fruit Magazine”. Jest to czasopismo wydawane w języku holenderskim, niemieckim i angielskim, przeznaczone dla sadowników w całej Europie a także dla osób zainteresowanych informacjami o europejskim sadownictwie. Poszczególne wersje językowe zawierają taką samą treść merytoryczną. Tytuł redagowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny.

Truskawka, Malina, Jagody

Od roku 2014 ukazuje się nowy tytuł TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY – miesięcznik skomponowany pod potrzeby grupy specjalistycznych gospodarstw. Powstał z wydzielenia tematyki towarowej uprawy roślin jagodowych z „Hasła Ogrodniczego” i miesięcznika „Warzywa” i spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku.

Czereśnia

Najnowszą propozycją wydawnictwa jest magazyn CZEREŚNIA – ukazujący się od 2015 roku. Jest to odpowiedź wydawnictwa na wzrost zainteresowania tematyką uprawy czereśni, będącej wynikiem zmian dokonujących się na rynku sadowniczym. Wydawany jest dwa razy w roku, jest pismem bezpłatnym.

Wiadomości Rolnicze Polska

Od października 2017 roku w ofercie Plantpressu znajduje się tytuł „Wiadomości Rolnicze Polska”.  Czasopismo to skierowane jest do rolników. Wydawane jest od 2004 roku i dystrybuowane na terenie całego kraju w ilości 50 000 egzemplarzy. Posiada wersję internetową www.wrp.pl, gdzie codziennie publikowane są informacje z zakresu m.in. rynku rolnego, hodowli, uprawy, techniki rolniczej.

Książki, broszury, poradniki

Poza czasopismami Plantpress Sp. z o.o. wydaje książki, broszury, poradniki, atlasy o tematyce związanej z produkcją ogrodniczą i rolniczą. Co roku aktualizowane są również programy ochrony roślin sadowniczych, warzyw oraz roślin ozdobnych.

ogrodinfo.pl

Ogrodinfo.pl to wortal tematyczny adresowany do osób zawodowo zajmujących się produkcją ogrodniczą. Układ tematyczny portalu obejmuje najważniejsze działy ogrodnictwa, określone kategoriami: drzewa owocowe, rośliny jagodowe, warzywa polowe, uprawy pod osłonami, rośliny ozdobne, szkółkarstwo, jak również zagadnienia tematyczne takie jak: technika, ochrona roślin, nawożenie, rynki i prawo, kalendarz wydarzeń i inne.

sad24.pl

Portal sad24.pl powstał z myślą o sadownikach, którym zależy na aktualnych informacjach dotyczących handlu owocami oraz produkcji sadowniczej. Do serwisu trafiają codziennie nowe treści, zawierające wybór najciekawszych wiadomości z kraju i ze świata. Są to zarówno nowinki techniczne, porady uprawowe, komunikaty sadownicze dostosowane do sezonu, jak i analizy rynku oraz zagadnienia związane z marketingiem owoców.

warzywa.pl

Portal warzywa.pl powstał z myślą o producentach, którym zależy na aktualnych informacjach dotyczących handlu warzywami oraz szukających porad uprawowych. Do serwisu trafiają codziennie nowe treści, zawierające wybór najciekawszych wiadomości z kraju i ze świata. Są to zarówno nowinki techniczne, porady produkcyjne, jak i analizy rynku oraz zagadnienia związane z marketingiem warzyw.