fbpx

Hasło Ogrodnicze

Dzisiejszy dwumiesięcznik — HASŁO OGRODNICZE — rozpoczął samodzielny byt w Tarnowie, w roku 1933 jako wydawane i redagowane przez dra Antoniego Gładysza “Hasło Ogrodniczo-Rolnicze”. Po przerwie spowodowanej wojną pismo przeniosło się do Krakowa; zawieszone w latach 1950-56 ukazywało się nadal, ale już jako organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Od 1964 roku jego wydawcą staje się Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, ale redakcja pozostaje w Krakowie. Od 1991 roku pismo ukazuje się nakładem wydawnictwa Plantpress Sp. z o.o.

Od 1971 roku tematyka rolnicza znika definitywnie z łamów pisma, a miesięcznik — wraz z charakterystyczną główką — otrzymuje nowy, krótszy tytuł: “Hasło Ogrodnicze” stając się pismem ściśle branżowym — dla sadowników, warzywników, producentów roślin ozdobnych i szkółkarzy. Od początku lat 90. z “HO” ostatecznie znikają publikacje przeznaczone dla amatorów a “Hasło Ogrodnicze”, najstarsze w kraju pismo o tej specjalności, staje się miesięcznikiem dla profesjonalnych producentów.