PRENUMERATA CZASOPISM

Hasło Ogrodnicze

Szanowni Państwo,

Od 2021 roku zakończyliśmy sprzedaż Hasła Ogrodniczego w znanej dotychczas formie.

Od teraz będzie ukazywać się ono dwa razy do roku – jako dodatek w formie zeszytów, które zostaną dołączone do naszych pozostałych czasopism: MPS Sad, Truskawka Malina Jagody, Warzywa.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

SZKLARNIE TUNELE OSŁONY

Szklarnie Tunele Osłony” – nasza odpowiedź na postępującą specjalizację produkcji ogrodniczej i potrzeby naszych czytelników – producentów warzyw pod osłonami.

 

Problematyka poruszana na łamach „STO” będzie dotyczyła następujących tematów: techniki i innowacyjnych rozwiązań szklarniowych; trendów w uprawach pod osłonami; nowości odmianowych i produktowych; relacji z wiodących gospodarstw; sytuacji na rynku warzyw szklarniowych; ochrony i nawożenia upraw.

Wysoką jakość nowego czasopisma gwarantuje doświadczony zespół redaktorów oraz pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, a także specjalistów z danej dziedziny.

WARUNKI PRENUMERATY

SZKÓŁKARSTWO

Jedyne na polskim rynku czasopismo w całości poświęcone profesjonalnej produkcji szkółkarskiej (ozdobnych drzew krzewów i bylin) oraz kwiaciarskiej (kwiaty i zieleń cięta, ozdobne rośliny doniczkowe i rabatowo-balkonowe).

Porusza aktualną problematykę z zakresu  odmian i wymagań roślin, ich rozmnażania, uprawy, ochrony, nawożenia oraz sprzedaży.  Od 2020 r. w specjalnym dziale prezentujemy także informacje dotyczące zieleni miejskiej pod kątem materiału roślinnego.

WARUNKI PRENUMERATY

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad

Czasopismo wydawane od 2006 r. przez Plantpress Sp. z o.o. i kolportowane na terenie całego kraju. Porusza wszelkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Informację dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób. Duża liczba materiałów przygotowywana jest przez redaktorów na podstawie wywiadów przeprowadzanych w najlepszych krajowych i zagranicznych gospodarstwach sadowniczych. Zamieszczane są relacje z targów i spotkań branżowych. Na łamach czasopisma w ramach „Wiadomości z Instytutu Ogrodnictwa” publikowane są najnowsze doniesienia z Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

WARUNKI PRENUMERATY

WARZYWA

Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych.

Magazyn porusza aktualną problematykę z zakresu  uprawy, ochrony, nawożenia a także a  mechanizacji i przechowalnictwa. Duży nacisk kładziony jest na prezentację nowości odmianowych i technologii uprawy.  Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa.

WARUNKI PRENUMERATY

truskawka, malina, jagody

Dwumiesięcznik, który skierowany jest do producentów owoców jagodowych. Przekazujemy najnowsze informacje z zakresu technologii uprawy, ochrony i nawożenia. Prezentujemy nowości odmianowe i aktualne trendy w krajowej i światowej produkcji owoców miękkich. TMJ to także relacje z konferencji, szkoleń oraz reportaże z najlepszych plantacji w Polsce i za granica.

WARUNKI PRENUMERATY