PRENUMERATA CZASOPISM

Hasło Ogrodnicze

Dwumiesięcznik skoncentrowany jest na globalnych problemach producentów warzyw i owoców. W każdym numerze „Temat miesiąca”, tworzony jest w oparciu o holistyczne podejście do danego zagadnienia (np. nawożenia, ochrony, biostymulacji, jakości, ochrony roślin itp.). Integralną częścią „Hasła Ogrodniczego” jest cykliczny dodatek specjalny pt. „Moja Winnica”, traktujący o uprawie winorośli, agrotechnice, nawożeniu, ochronie i rozmnażaniu tego gatunku. Wiele uwagi poświęcone jest tematom rynkowym, poczynając od notowań cen na najważniejszych rynkach hurtowych warzyw i owoców w Polsce i na świecie, przez materiały analityczne i syntetyczne, na felietonach kończąc. Na łamach znaleźć można informacje w co inwestować, czego oczekują konsumenci, jakie produkty ogrodnictwa cieszą się zainteresowaniem. W magazynie, oprócz bieżących informacji, pojawiają się także relacje ze spotkań branżowych, reportaże, wywiady.

WARUNKI PRENUMERATY

SZKÓŁKARSTWO

Jedyne na polskim rynku czasopismo w całości poświęcone profesjonalnej produkcji szkółkarskiej (ozdobnych drzew krzewów i bylin) oraz kwiaciarskiej (kwiaty i zieleń cięta, ozdobne rośliny doniczkowe i rabatowo-balkonowe).

Porusza aktualną problematykę z zakresu  odmian i wymagań roślin, ich rozmnażania, uprawy, ochrony, nawożenia oraz sprzedaży.  Od 2020 r. w specjalnym dziale prezentujemy także informacje dotyczące zieleni miejskiej pod kątem materiału roślinnego.

WARUNKI PRENUMERATY

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad

Czasopismo wydawane od 2006 r. przez Plantpress Sp. z o.o. i kolportowane na terenie całego kraju. Porusza wszelkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Informację dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób. Duża liczba materiałów przygotowywana jest przez redaktorów na podstawie wywiadów przeprowadzanych w najlepszych krajowych i zagranicznych gospodarstwach sadowniczych. Zamieszczane są relacje z targów i spotkań branżowych. Na łamach czasopisma w ramach „Wiadomości z Instytutu Ogrodnictwa” publikowane są najnowsze doniesienia z Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

WARUNKI PRENUMERATY

WARZYWA

Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych.

Magazyn porusza aktualną problematykę z zakresu  uprawy, ochrony, nawożenia a także a  mechanizacji i przechowalnictwa. Duży nacisk kładziony jest na prezentację nowości odmianowych i technologii uprawy.  Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa.

WARUNKI PRENUMERATY

truskawka, malina, jagody

Dwumiesięcznik, który skierowany jest do producentów owoców jagodowych. Przekazujemy najnowsze informacje z zakresu technologii uprawy, ochrony i nawożenia. Prezentujemy nowości odmianowe i aktualne trendy w krajowej i światowej produkcji owoców miękkich. TMJ to także relacje z konferencji, szkoleń oraz reportaże z najlepszych plantacji w Polsce i za granica.

WARUNKI PRENUMERATY