Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - SAD

MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD w ofercie naszego Wydawnictwa pojawił się w 2006 roku. W miesięczniku tym przedstawiamy wszystkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Zawarte w nim informacje, a więc także te dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób.