REKLAMA - MODUŁY REKLAMOWE

MODUŁY:

Hasło Ogrodnicze, MPS-SAD, Warzywa, Truskawka Malina Jagody

MODUŁY:

Szkółkarstwo

MODUŁY:

Informator Sadowniczy

REKLAMA - WARUNKI TECHNICZNE PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ

Formaty:
„Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa”, „EFM”, „Truskawka, Malina, Jagody” mają format 205 mm (podstawa) x 285 mm (wysokość). „Szkółkarstwo” ma format 165 mm (podstawa) x 235 mm (wysokość). „Informator Sadowniczy 285 mm (podstawa) x 400 mm (wysokość). Wielkość kolumny i poszczególnych ogłoszeń podano oddzielnie (str. 25-27).

Właściwości nadsyłanych prac:
Model barwny: CMYK.
Rozdzielczość obrazów w skali 1:1 – 300 dpi.

Typ druku:
Offset, triada (CMYK), kolory w Euroskali.

Materiały przyjmowane do druku:
PROSIMY O PRZYSYŁANIE MATERIAŁÓW WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

 1. Plik PDF (Portable Document Format), tzw. PDF poligraficzny, kompozytowy (wszystkie kolory na jednej stronie z zamianą kolorów spotowych, np. systemu Pantone na CMYK). Wygenerowany przy użyciu programu do grafiki komputerowej (przede wszystkim programy pakietu Adobe). W parametrach zapisu pliku PDF należy pamiętać o ustawieniu: wysokiej rozdzielczości (zalecamy 300 dpi), kolorystyki CMYK, zachowaniu spadów 5 mm z każdej strony.
 2. Plik EPS (Encapsulated PostScript) z fontami zamienionymi na krzywe i dołączoną (jeśli nie jest zawarta [embeded] w pliku) ilustracją w formacie tiff cmyk.

Prosimy o sprawdzenie przesyłanych do nas plików dostępnymi programami (PostScript – Distiller, EPS – Adobe Illustrator, PDF – Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat, PitStop itp.).

Do przesłanych plików konieczne jest załączenie odbitki próbnej, która będzie służyć jako materiał porównawczy do druku. Bez powyższej odbitki, wzorca kolorystycznego, reklamacji nie uwzględniamy.

Sposoby dostarczenia materiałów:

 1. Na płycie CD z dołączonymi wydrukami kontrolnymi.
 2. Po kontakcie z działem ogłoszeń, przesłać na nasz serwer FTP, a informację o przesłanym pliku pocztą e-mail.
  (W przypadku plików skompresowanych, prosimy nie tworzyć archiwów samorozpakowujących się).

Inne prace:
Po wcześniejszym kontakcie z grafikami istnieje możliwość przesłania ogłoszenia w formie otwartego pliku w jednym z obsługiwanych przez nas programów. Należy jednak liczyć się z poniesieniem dodatkowych, związanych z ich pracą, kosztów. Prosimy każdorazowo o wcześniejsze ustalenia z Biurem Reklamy Ogłoszeń.
Istnieje także możliwość przygotowania ogłoszenia w redakcji. Zapraszamy!

Dane serwera ftp
ftp.plantpress.pl
użytkownik: ogloszenia

REKLAMA - RABATY

Rabaty przyznawane są na podstawie zleceń z okresu ostatniego roku lub na podstawie potwierdzonych umową zleceń.

Ze względu na zróżnicowany system zlecania ogłoszeń przygotowaliśmy dla Państwa dwojaki sposób przyznawania rabatów:

 • „powtórzeniowy” – zależny od liczby reklam zlecanych w naszych czasopismach,
 • „kwotowy” – zależny od kwoty wydatkowanej na reklamę w naszych periodykach.

REKLAMA - SYSTEM RABATOWY

(do wyboru, ale przyznajemy wersję korzystniejszą dla Klienta)

 1. „Powtórzeniowy” – powtórzenie reklamy w czasopismach: „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa”, „Informator Sadowniczy”, „Szkółkarstwo”, „Truskawka, Malina,
  Jagody” lub „EFM” uprawnia do uzyskania rabatu:
 • 2 razy – 2%
 • 3–4 razy – 5%
 • 5–7 razy – 8%
 • 8–10 razy – 10%
 • 11–13 razy – 12%
 • 14–16 razy – 15%
 • powyżej 17 razy – 18%
 1. „Kwotowy” – sumaryczna wartość (netto) zamówionych reklam w czasopismach: „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa” , „Informator Sadowniczy”, „Szkółkarstwo”, „Truskawka, Malina, Jagody” i „EFM”uprawniająca do uzyskania rabatu odpowiedniej wysokości:
  • powyżej 7000 do 13 500 PLN – 5%
  • powyżej 13 501 do 21 500 PLN – 7%
  • powyżej 21 501 do 28 500 PLN – 9%
  • powyżej 28 501 do 36 000 PLN – 11%
  • powyżej 36 001 do 48 000 PLN – 13%
  • powyżej 48 001 do 61 500 PLN – 15%
  • powyżej 61 501 do 79 000 PLN – 18%
  • powyżej 79 001 do 99 000 PLN – 21%
  • powyżej 99 001 PLN – 25%

Powyższe rabaty udzielane są do zleceń, które trafiają do naszych standardowych tytułów: „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa” , „Informator Sadowniczy”, „Szkółkarstwo”, „Truskawka, Malina, Jagody” i „EFM” . Zlecenia na reklamy w wydawnictwach niestandardowych (np. książki) naliczane są wg odrębnych zasad przedstawianych w ofertach.