22,00 

W numerze m.in.:

  • Koszty kontra przychody
  • Sezon przechowalniczy 2023/2024. Pierwsze podsumowania
  • Wiosenne lustracje

Spodoba Ci się także

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2024

50,00 

Przechowalnictwo jabłek

40,00 

Parch jabłoni

15,00 

Czynniki decydujące o jakości jabłek

20,00