30,00 

Program Ochrony Roślin Sadowniczych (drzewa owocowe  + uprawy jagodowe).

To nieodzowne narzędzie nie tylko dla producentów owoców ale także dla dystrybutorów środków ochrony roślin. 

 

 

Brak w magazynie