30,00 

Program Ochrony Roślin Sadowniczych (drzewa owocowe  + uprawy jagodowe)

To nieodzowne narzędzie nie tylko dla producentów owoców ale także dla dystrybutorów środków ochrony roślin. Cena jednostkowa: 30 PLN brutto

Zawiera aktualne informacje (stan na koniec grudnia 2020) dotyczące:

– dostępnych w handlu i stosowaniu środków ochrony roślin

– w przypadku preparatów wycofywanych w 2021 roku – data do kiedy można dany środek stosować

– uławiające wyszukiwanie listy alfabetyczne środków: fungicydy, zoocydy, herbicydy …

– szczegółowy program ochrony dla poszczególnych gatunków (zgodnie z fazami rozwoju roślin…)

– inne przydatne informacje (m.in. kody IRAC i FRAC…)

– ułatwia planowanie oraz ewidencjonowanie zabiegów,

Corocznie następują zmiany w rejestracjach środków ochrony roślin dostępnych w Polsce – stad tak ważne jest korzystanie tylko z aktualnych informacji, które oferują przygotowane przez Plantpress programy