Dzięki aplikacji użytkownik nie musi przeszukiwać codziennie wielu stron internetowych, aby dotrzeć do najnowszych komunikatów sadowniczych. Aplikacja zbiera je od różnych firm: doradców sadowniczych, producentów środków ochrony roślin i nawozów oraz innych podmiotów, które przygotowują porady i informacje dla sadowników.

Komunikaty sadownicze
Komunikaty sadownicze - kod QR App store
Komunikaty sadownicze - kod QR Google play
więcej o aplikacji

Aplikacja Komunikaty Warzywnicze jest bezpłatna i pozwala użytkownikowi na dostęp do komunikatów natychmiast po ich opublikowaniu. Dzięki niej użytkownik nie musi przeszukiwać codziennie wielu stron internetowych, aby dotrzeć do najnowszych komunikatów warzywniczych.

Aplikacja zbiera informacje z różnych firm: od doradców warzywniczych, producentów środków ochrony roślin i nawozów, a także od innych podmiotów, które przygotowują porady i informacje dla rolników.

Komunikaty warzywnicze
więcej o aplikacji

Dzięki aplikacji użytkownik nie musi przeszukiwać codziennie wielu stron internetowych, aby dotrzeć do najnowszych komunikatów rolniczych. Aplikacja zbiera je od różnych firm: doradców rolniczych, producentów środków ochrony roślin i nawozów oraz innych podmiotów, które przygotowują porady i informacje dla rolników.

Komunikaty rolnicze
Komunikaty rolnicze - kod QR App store
Komunikaty rolnicze - kod QR Google play
więcej o aplikacji

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – SAD

„Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad” – to skarbnica wiedzy na temat ochrony roślin, nowych odmian, walki ze szkodnikami, rynków zbytu, maszyn i rozwiązań wykorzystywanych w sadownictwie. Nasz zespół stanowią doświadczeni redaktorzy od lat związani z branżą sadowniczą, pracownicy uczelni wyższych, instytutów badawczych i firm związanych z branżą, a także sami sadownicy. Przygotowywane materiały są konsultowane z najlepszymi specjalistami z dziedziny sadownictwa. Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwa prof. dr hab. Kazimierz Tomala z SGGW w Warszawie.

Szkółkarstwo

Tematyka „Szkółkarstwa” obejmuje zarówno rośliny ozdobne (byliny, krzewy oraz drzewa), jak i sadownicze (drzewa i krzewy owocowe, truskawki): możliwość uprawy różnych gatunków i odmian w Polsce, metody ich rozmnażania oraz produkcji w szkółkach czy ochrony przed chorobami i szkodnikami. W każdym numerze znajdą Państwo relacje z gospodarstw i najważniejszych szkółkarskich wystaw, targów i spotkań, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na których obecni są nasi redaktorzy.

Nie brakuje także opisów ciekawych, rzadko spotykanych w szkółkach gatunków. W ostatnich latach dużo miejsca poświęcamy też handlowi roślinami, trendom w ich sprzedaży i marketingu czy sposobom pakowania oraz etykietowania.

The European Fruit Magazine (EFM)

European Fruit Magazine ( EFM) – jest to czasopismo wydawane w języku holenderskim, niemieckim i angielskim, przeznaczone dla sadowników w całej Europie a także dla osób zainteresowanych informacjami o europejskim sadownictwie. Poszczególne wersje językowe zawierają taką samą treść merytoryczną. Tytuł redagowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny.

Audio Sad

Aplikacja udostępnia artykuły sadownicze w formie plików audio (mp3), czyli teksty czytane przez lektora. Składa się z aktualizowanej przed administratora listy nagrań oraz odtwarzacza, co pozwala użytkownikowi na automatyczne pobieranie plików i odsłuchiwanie nagrań na urządzeniach mobilnych. Artykuły w aplikacji Audio Sad pochodzą z czasopism i portali sadowniczych, należących do wydawnictwa Plantpress.

Program Ochrony Sadów

Aplikacja zawiera listę środków ochrony roślin (wraz z dawką i informacjami dodatkowymi), które można wykorzystywać w 2017 r. w uprawach sadowniczych (jabłoń). Fungicydy i zoocydy zarejestrowane do zwalczania określonych chorób i szkodników przypisane są do poszczególnych faz rozwojowych drzew.

Mieszanie środków ochrony

Aplikacja pozwala na szybkie i wygodne sprawdzenie czy dowolne środki ochrony roślin można ze sobą mieszać. Nie wymaga od użytkownika sprawdzania danych w tzw. tabeli mieszania. Zawiera też szereg innych porad niezbędnych do przygotowania bezpiecznej mieszaniny środków ochrony roślin.

Ile Pszczół. Kalkulator sadownika

Aplikacja pomaga wyznaczyć optymalną liczbę uli lub kokonów murarki ogrodowej do właściwego zapylenia upraw sadowniczych.

Obecność owadów zapylających w sadzie i na plantacji poprawia zapylenie kwiatów, a dobre zapylenie wpływa bezpośrednio na jakość i wielkość plonu uzyskiwanego z drzew i krzewów owocowych. Dlatego istotne jest zadbanie o właściwą liczbę owadów zapylających (trzmieli, pszczoły miodnej czy murarki ogrodowej) w uprawach sadowniczych.

Aplikacja pomaga sadownikom wyliczyć, ile uli z pszczołami czy trzmielami lub ile kokonów murarki ogrodowej jest potrzebnych do właściwego zapylenia upraw sadowniczych. Uwzględniono w niej 13 gatunków roślin sadowniczych (agrest, borówkę, brzoskwinię, czereśnię, gruszę, jabłoń, malinę, morelę, porzeczkę czarną, porzeczkę czerwoną, śliwę, truskawkę, wiśnię). Kalkulator przelicza wynik dla dowolnej powierzchni plantacji czy sadu.

Informator Sadowniczy

“Informator Sadowniczy” to bezpłatny periodyk dla profesjonalnych producentów owoców. Czasopismo firmy Plantpress Sp. z o.o. ukazuje się na rynku od 2010 r., co najmniej 6 razy w roku w nakładzie 10 000 egzemplarzy (kontrolowane przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy). (harmonogram dystrybucji jest zgodny z przebiegiem pogody i rozkładem prac sadowniczych w roku). Jest dystrybuowany w największych rejonach sadowniczych Polski: dostarczany bezpłatnie bezpośrednio „pod drzwi” gospodarstw; rozdawany na targach, spotkaniach sadowniczych, w sklepach z artykułami ogrodniczymi i środkami produkcji dla sadowników oraz wysyłany do grup producenckich, doradców sadowniczych oraz oddziałów ODR.

Kalkulator zakwaszania

Narzędzie ułatwiające obliczenia przy stosowaniu kwasów do zmiany pH pożywki stosowanej w uprawach z systemem nawadniania. Umożliwia dobranie właściwej dawki kwasu azotowego lub fosforowego w zbiornikach pożywki w systemach z dozownikiem proporcjonalnym. Kalkulator podaje informacje o ilość wprowadzonego z kwasu pierwiastka (P lub N) do podłoża.

Test Skrobiowy

Test skrobiowy, zwany też indeksem skrobiowym, jest najprostszą i najbardziej uniwersalną metodą określania stopnia dojrzałości owoców. Dzięki temu może być z powodzeniem wykorzystywany przez sadowników do wyznaczania terminu zbioru jabłek.

Specjalnie dla sadowników wydawnictwo Plantpress przygotowało aplikację mobilną, która pomaga im łatwo i szybko wyznaczyć termin zbioru jabłek, bazujący na wynikach testu skrobiowego bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu. Wystarczy wybrać odmianę jabłek z listy i porównać wyniki wykonanego testu skrobiowego z wzorcem na ekranie urządzenia mobilnego.

Z aplikacji sadownicy mogą również dowiedzieć się w jaki sposób ustalić optymalny czas zbioru owoców, czym jest test skrobiowy oraz jak go prawidłowo przeprowadzić. Producenci owoców nauczą się też jak oceniać wyniki testu skrobiowego oraz jak rozpoznawać i interpretować nietypowy rozkład skrobi widoczny na owocach poddanych testowi skrobiowemu.

Aplikacja zawiera też specjalną sekcję zawierającą wskazówki dla sadowników w zakresie opracowania strategii zbioru. Autorzy doradzają co zrobić, aby zebrane owoce jak najdłużej zachowały świeżość, trwałość i wysoką jakość.

Treści merytoryczne zostały przygotowane przez dr Krzysztofa Rutkowskiego z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wydawcą jest Plantpress – branżowe wydawnictwo oraz producent specjalistycznych aplikacji mobilnych, które ułatwiają sadownikom, ogrodnikom i rolnikom prowadzenie produkcji i zarządzanie gospodarstwem.

Wiadomości Rolnicze Polska

Wiadomości Rolnicze Polska to platforma informacyjno-reklamowa poświęcona rolnictwu i agrobiznesowi. Naszą gazetę i stronę internetową, tworzymy z myślą o gospodarstwach, firmach, instytucjach i organizacjach działających w obszarze rynku rolnego. Naszym atutem jest kompetencja, profesjonalizm i skuteczność. Jesteśmy z Państwem od 2003 roku. Każdego roku publikujemy 11 wydań, a średni nakład roczny wynosi ponad 50 000 egzemplarzy i jest kontrolowany przez Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).

Działy tematyczne czasopisma:
• informacje z branży;
• uprawa;
• warzywnictwo wielkotowarowe;
• hodowla zwierza;
• technika rolnicza;
• relacje z targów, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń z branży rolniczej.

Nasza misja:
Informować rolników o nowoczesnej technologii i wiedzy rolniczej poprzez gazetę i stronę internetową oraz być wiodącym informatorem na rynku oferującym wysokiej klasy produkt i najwyższą jakość usług. Ogromną siłą naszych publikacji jest ich kompetencja, niepodważalna wiarygodność i zawartość merytoryczna ściśle podporządkowana możliwości wykorzystania jej w działalności zawodowej odbiorców.