Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 3/2018

|||Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 3/2018

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 3/2018

12,00 

W numerze m.in.:
JAK TNĄ DRZEWA NAJLEPSI
TARCZNIKI I MISECZNIKI NA DRZEWACH OWOCOWYCH
DO OCHRONY PRZED NISKĄ TEMPERATURĄ

Kategoria:

Opis

AGROTECHNIKA

SPOTKANIE SADOWNICZE SANDOMIERZ 2018 – Monika Strużyk
WYNIKI BADAŃ NAD GRUSZĄ JAPOŃSKĄ (CZ. II) – Dr hab. Emilian Pitera
NAJNOWSZE SELEKCJE  Z DRESDEN-PILLNITZ – Gerard Poldervaart
JABŁKA: CZARNE DIAMENTY  Z CHIN  –  Piotr Grel
PRZECHOWYWANIE:  INNOWACYJNE  I PROBLEMY (CZ. II) – Dorota Łabanowska-Bury
NAJWIĘKSZY SAD KAZACHSTANU  – WE WSPÓŁPRACY  Z POLAKAMI – Piotr Grel
FRED® – NOWA GRUSZKA ZE SZWAJCARII – Małgorzata Polańska
POJAWIAJĄ SIĘ I ZNIKAJĄ. NOWE ODMIANY CZEREŚNI, KTÓRE ZOSTANĄ NA DŁUŻEJ? – Gerard Poldervaart
REKORDOWY EKSPORT CZEREŚNI. WAŻNY KIERUNEK – CHINY – Rafał Szeleźniak
JAK TNĄ DRZEWA NAJLEPSI – Anita Łukawska
SZYBCIEJ I SPRAWNIEJ – Monika Strużyk

OCHRONA

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH 2018  – Katarzyna Kupczak
TARCZNIKI I MISECZNIKI  NA DRZEWACH OWOCOWYCH – Dr hab. Barbara H. Łabanowska, Dr Małgorzata Tartanus, Mgr Wojciech Piotrowski
NA BAZIE FEROMONÓW – Rafał Szeleźniak
FORUM DORADCÓW: MORZE ROZWIĄZAŃ I NOWOŚCI – Dorota Łabanowska-Bury
PRZEDWIOŚNIE – Sylwia Ciara
TRENDY W NAWOŻENIU I OCHRONIE UPRAW SADOWNICZYCH – Monika Strużyk
ZALECENIA NA POCZĄTEK ROKU – Dorota Łabanowska-Bury

NAWOŻENIE

WODA I POWIETRZE  GLEBOWE – Marcin Oleszczak
NAWOZY BEZCHLORKOWE – Monika Krajewska

MECHANIZACJA

DO SYPKICH I ORGANICZNYCH – Monika Strużyk
CHRONIĆ ŚRODOWISKO, CHRONIĆ SIEBIE (CZ. I) – Dorota Łabanowska-Bury
DO OCHRONY PRZED NISKĄ TEMPERATURĄ – Monika Strużyk

EKONOMIA

TO, CO DOBRE,  SZYBKO SIĘ KOŃCZY – Mgr Paweł Kraciński
Z SADOWNICZEGO FORUM EKONOMICZNEGO – Monika Krajewska
ODPOWIEDNIO  DLA DUŻEGO ODBIORCY – Dorota Łabanowska-Bury
KISSABEL® DOBRZE PRZYJĘTE  PRZEZ SEKTOR  I KONSUMENTÓW – Rafał Szeleźniak
MODERNIZACJA  GOSPODARSTW – Monika Strużyk
TRENDY  W PRODUKCJI WIŚNI – Dr Géza Bujdosó, Prof. Károly Hrotkó
NOWE FORMY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW – Monika Krajewska
ZAGOSPODAROWAĆ  (NAD)PRODUKCJĘ – Monika Krajewska