30,00 

Program Ochrony Roślin Sadowniczych (drzewa owocowe  + uprawy jagodowe).

To nieodzowne narzędzie nie tylko dla producentów owoców ale także dla dystrybutorów środków ochrony roślin. 

Spodoba Ci się także

BORÓWKA zeszyt uprawowy

40,00 

Prenumerata: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD - roczna od bieżącego numeru

156,00 

Przechowalnictwo jabłek

40,00 

Truskawka - zeszyt uprawowy

40,00 

Program Ochrony Borówki i Porzeczki 2022

20,00 

Choroby Truskawki

30,00