Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2016 uwzględnia m.in.:
  • Zasady i tabelę mieszania
  • Pozostałości (MRL) dla nowych rynków eksportowych
  • Nowe zasady klasyfikacji środków ochrony roślin