14,00 

W numerze m.in.:

  • Źródła wody i przydatność do nawadniania
  • Owocówka jabłkóweczka i zwojkówki liściowe
  • Problematyczny wapń, działaj, nim będzie za późno

Brak w magazynie