14,00 

W numerze m.in.:

  • Źródła wody i przydatność do nawadniania
  • Owocówka jabłkóweczka i zwojkówki liściowe
  • Problematyczny wapń, działaj, nim będzie za późno

Spodoba Ci się także

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2022

30,00 

Przechowalnictwo jabłek

40,00 

MiniKiwi uprawa w warunkach Polski

30,00 

Winogrodnictwo

50,00