14,00 

W numerze m.in.:

  • Nauka nie idzie w sad
  • Uprawa gruszy – czy na pewno taka prosta?
  • Zwalczanie letnich pokoleń szkodników

Spodoba Ci się także

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2022

30,00 

Prenumerata: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD - roczna prenumerata od 1/2022 do 12/2022

156,00 

Prenumerata: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD - roczna od bieżącego numeru

156,00