Informator Sadowniczy 1/2019
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa 2/2019
Truskawka Malina Jagody 3/2019
Wiadomości Rolnicze Polska nr 153
Czereśnia 1/2019