„Informator Sadowniczy” jest dobrym rozwiązaniem dla zapracowanych sadowników, ponieważ dociera bezpośrednio do ich domów. Jego tematyka jest ciekawa i dostosowana do bieżących problemów oraz fazy fenologicznej roślin. Bywa także pomocna w podejmowaniu trudnych decyzji ochroniarskich. Relacje z targów, gdzie prezentowane są maszyny sadownicze pomagają ukierunkowywać inwestycje. Słowem, „Informator Sadowniczy” czytam chętnie, gdyż służy pogłębieniu wiedzy i jest to nie tylko moja opinia.

Wiesław Mazur z Usarzowa

 • naklad-kontrolowanyNa rynku od 2010 roku
 • 6 numerów w roku dedykowanych konkretnym wydarzeniom sadowniczym
 • Nakład: 10 000 egzemplarzy
 • Dystrybucja: w największych rejonach sadowniczych, „Informator Sadowniczy” dostarczany jest BEZPŁATNIE, bezpośrednio „pod drzwi” gospodarstw. Rozdawany jest także
  na targach, spotkaniach sadowniczych, w sklepach z artykułami ogrodniczymi
 • Pierwszy w Polsce bezpłatny, cykliczny magazyn dla sadowników

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
 • pracownicy jednostek związanych z branżą sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie
 • producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Profil czytelnika

 • sadownicy, dla których stanowi zaufane źródło informacji branżowych
 • członkowie organizacji producenckich
 • doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów

Tematyka czasopisma

 • aktualne tematy dotyczące zakładania i prowadzenia sadów oraz plantacji roślin jagodowych
 • ekonomika produkcji
 • technologia zbioru i przechowywania
 • sprzedaż oraz inne formy zagospodarowania plonów
 • ochrona i nawożenie upraw
 • relacje z targów, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń z branży sadowniczej
www.sadinfo.pl

Format czasopisma

 • 285 x 400 mm

Rozkład dystrybucji

ze względu na województwa (dane z ZKDP, 2014)

Ceny ogłoszeń

 Do poniższych cen należy doliczyć 23% VAT.

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
cała strona 258 x 375 mm 6000 PLN
junior page
205 x 285 mm 3500 PLN
junior page mini
205 x 141 mm 2300 PLN
1/2 strony poziom 258 x 185 mm 2900 PLN
1/2 strony pion 127  x 364 mm 2900 PLN
1/4 strony pion 127 x 185 mm 1800 PLN
1/4 strony poziom 258 x 92 mm 1800 PLN
1/8 strony 127 x 92 mm 1000 PLN

Ogłoszenia wyłącznie ramkowe, o umiejscowieniu reklamy decyduje kolejność zgłoszeń.