TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY

Miesięcznik „Truskawka, Malina, Jagody” czytam od pierwszego numeru i, w mojej opinii, jest to jedno z najbardziej profesjonalnych na polskim rynku czasopism ogrodniczych traktujących o owocach jagodowych. Znajduję tu interesujące wyniki doświadczeń prowadzonych nie tylko w polskich, ale i zagranicznych ośrodkach naukowych. Cenne dla mnie są np. te dotyczące nowych odmian czy możliwości stosowania środków ochrony roślin, a także nowoczesnych rozwiązań w technologii upraw pod osłonami. Relacje ze spotkań branżowych oraz reportaże z gospodarstw pozwalają zapoznać się z nowymi trendami w produkcji owoców.

Janusz Żak / Gospodarstwo Ogrodnicze, Werchrata

Profil czasopisma

 • Na rynku od 2014 roku
 • Miesięcznik
 • Tytuł dystrybuowany oddzielnie lub w pakiecie z prenumeratą miesięcznika „Warzywa” lub „Hasła Ogrodniczego” (nakład kontrolowany przez ZKDP)
 • Nakład: 7000 egzemplarzy
 • Forma dystrybucji: prenumerata (redakcyjna), ogrodniczo-chemiczne sklepy patronackie na terenie całej Polski

Zespół

 • redaktorzy od lat związani z branżą
 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • pracownicy firm związanych z branżą ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwa nasz konsultant prof. dr hab. Waldemar Treder.

Tematyka czasopisma

 • zagadnienia ważne z punktu widzenia producenta
 • ekonomika produkcji
 • trendy i zmiany zachodzące w branży
 • relacje z krajowych i zagranicznych targów, konferencji, dni otwartych, szkoleń
 • informacje o najnowszych trendach w agrotechnice i nawożeniu
 • ochrona upraw przed chorobami i szkodnikami
 • relacje z wiodących gospodarstw
 • zagadnienia dotyczące uprawy perspektywicznych gatunków sadowniczych
 • najnowsze doniesienia ze świata nauki
 • wyniki doświadczeń prowadzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze
 • zapowiedzi wydarzeń branżowych odbywających się w kraju i zagranicą

Profil czytelnika

 • osoby zajmujące się towarową produkcją truskawek i owoców jagodowych
 • członkowie organizacji producentów
 • pracownicy zakładów przetwórczych
 • studenci kierunków ogrodniczych
 • szkółkarze

Forma dystrybucji

 • prenumerata (redakcyjna lub przez Pocztę Polską), kolporterzy prasy, salony EMPiK, ogrodniczo-chemiczne sklepy patronackie na terenie całej Polski
 • pracownicy firm związanych z branżąogrodniczą,
 • specjaliści w danej dziedzinie

Format

205×285 mm

Ceny ogłoszeń

Do poniższych cen należy doliczyć 23% VAT.

Rodzaj ogłoszenia Jednostka Cena netto
kolor
Cena netto
czarno-białe
okładka II 1/1 5700 PLN
okładka III 1/1 4500 PLN
okładka IV 1/1 6500 PLN
rozkładówka otwierająca 2/2 9000 PLN
CZĘŚĆ REDAKCYJNA 1/4 1190 PLN 850 PLN
1/3 1650 PLN 1300 PLN
1/2 2190 PLN 1700 PLN
junior page 3000 PLN
2/3 2900 PLN 2300 PLN
1/1 4000 PLN 2900 PLN
CZĘŚĆ OGŁOSZENIOWA 1/4 920 PLN 560 PLN
1/2 1750 PLN 1120 PLN
1/1 2950 PLN 2240 PLN

Uwaga! Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%.